โครงการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเดินหน้าจัดดำเนินการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้จัดทำ”โครงการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” พร้อมเดินหน้าจัดดำเนินการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยงาช้าง โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทยา ดวงพัตรา ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ ให้กำลังใจ ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 กับประชาชน ส่วนผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สูงอายุ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่โซนที่ 1 (หมู่ 1 บ้านห้วยตูม หมู่ 9 บ้านคลองปอบ หมู่ 17 บ้านห้วยตูมใต้) ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทีมวิทยากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือครู ก. หลายๆภาคส่วน ที่เข้าร่วมด้วยช่วยกันแนะนำการทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างความตะหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถเรียนรู้วิธีป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง📣📣📣

ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ข้ามไปยังทูลบาร์