นายก อบต.พุทธบาท ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมต่อต้านทุจริตในองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

ข้ามไปยังทูลบาร์