นายก อบต.พุทธบาท ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมต่อต้านทุจริตในองค์กร

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

ข้ามไปยังทูลบาร์