การจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร


การจดทะเบียนรับรองบุตร ปฏิบัติได้ 3 วิธี คือ

1. การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียน
2. การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน
3. การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  • หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร
  • หนังสือแสดงความยินยอมของมารดาของบุตร

ขั้นตอนในการติดต่อ

บิดายื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอหรือ สำนักทะเบียนเขต เด็กและมารดาเด็ก ต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนทั้งสองคน ถ้าเด็กหรือมารดา เด็กคนใดคนหนึ่ง ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา มารดาเด็กถึงแก่กรรม เป็นต้น การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/