คณะผู้บริหาร

นายสมเดช ธรรมมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 081-475-7813

นางอาภรณ์ ธรรมมา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 089-704-0461

นายฉ่ำ เมืองเดช

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 091-146-0910

นายสำราญ อินตา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
087-209-0817

ข้ามไปยังทูลบาร์