คณะผู้บริหาร

นายสมเดช ธรรมมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นางอาภรณ์ ธรรมมา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายฉ่ำ เมืองเดช

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

นายมานัส เสนานุช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท

ข้ามไปยังทูลบาร์