อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านลาดน้อย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านลาดน้อย” เนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพัชร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอชนแดน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา โดยมี นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันทำความดี ด้วยหัวใจ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความสามัคคี ความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นท้องที่ ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำบ้านลาดน้อย ให้มีความสะอาดเรียบร้อย และสวยงามอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์