อบต.พุทธบาท ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ลดปัญหาขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำออกบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง และในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ออกให้บริการประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านพุ หมู่ที่ 10 บ้านโป่งตะแบก หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำใช้ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเจ้าหน้าที่นำน้ำอุปโภคออกบริการแจกจ่ายให้กับประชาชน เติมน้ำใส่ภาชนะเก็บน้ำของแต่ละครัวเรือน ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา เพราะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตาม อบต.พุทธบาท ก็มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เร่งอำนวยความสะดวก ออกบริการช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ ไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง และวอนขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/