อบต.พุทธบาท จัดการประชุมให้ความรู้เสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช  ธรรมมา เป็นประธานการประชุมให้ความรู้และเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบติหน้าที่หลักประพฤติทางจริยธรรม ของข้าราชการ (Do’s and Don’ts) แนวทางการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม นำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ข้ามไปยังทูลบาร์