รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท รอบ 6 เดือน

ข้ามไปยังทูลบาร์