ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ข้ามไปยังทูลบาร์