อบต.พุทธบาท จัดทำ “โครงการปรับปรุงสถานที่ราชการน่าอยู่ ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินการจัดทำ โครงการปรับปรุงสถานที่ราชการน่าอยู่ ประจำปี 2565 เป็นกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในและรอบๆอาคารสำนักงานให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับกิจกรรม 5 ส ในทุกๆวันพุธ โดยมี ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมแรงร่วมใจกันตลอดทั้งสัปดาห์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดสภาวะโลกร้อน ลดมลพิษในอากาศ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสถานที่ทำงาน ให้มีความสะอาดร่มรื่น สวยงาม เรียบร้อย ปลอดภัย น่าอยู่ น่าทำงาน มุ่งเน้นให้ผู้มาติดต่อราชการหรือประชาชนที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และมีความประทับใจต่อหน่วยงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/