อบต.พุทธบาท จัดทำโครงการ “เสวียนรักษ์โลก” งดการเผา ลดขยะอินทรีย์ ประจำปี 2565

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ “เสวียนรักษ์โลก” งดการเผา ลดขยะอินทรีย์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2565 เป็นกิจกรรมเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนประดิษฐ์เสวียนไม้ไผ่ล้อมโคนต้นไม้ไว้ เพื่อนำเอาใบไม้ไปทำปุ๋ย สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันที่ถูกลืม ซึ่งในอดีตโบราณจะนำภูมิปัญญานี้ไปใช้ในการเก็บวัสดุทางการเกษตรต่างๆ โดยจะสร้างจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ เป็นหลัก เวลากวาดเศษใบไม้ ใบหญ้า ก็นำไปใส่ไว้ในเสวียนแทนการเอาไปเผาทิ้ง จากนั้นใช้น้ำหมักชีวภาพรดใส่เศษใบไม้ในเสวียน เพื่อเร่งการย่อยสลายและเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้แก่เศษใบไม้ใบหญ้า ส่วนข้อดีของการใช้เสวียนนั้น คือ ช่วยลดการเผาเศษใบไม้ ช่วยลดโลกร้อน ช่วยลดขยะอินทรีย์ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยสารเคมีกับพืชยังช่วยประหยัดเงินด้วย เพราะไม้ไผ่ที่นำมาทำเสวียนนั้นสามารถสานเองได้แบบง่ายๆ จึงไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเพิ่มและเมื่อผุพังยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้ได้อีก ทั้งนี้ โครงการ “เสวียนรักษ์โลก” ถืออีกโครงการที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพราะเป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของเกษตรกรและยังเป็นโครงการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานได้อีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์