ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์