อบต.พุทธบาท ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank ) จาก อบต.ลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ ดร.มานัส  เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท หรือ ผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank ) ทำดีเพื่อแผ่นดิน  ดำเนินการต้อนรับ ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งพื้นที่ตำบลลานบ่า ประสบปัญหาด้านอุทกภัย ฝนตกหนัก ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การทำธนาคารน้ำใต้ดิน” ทั้ง 2 ระบบ  คณะศึกษาดูงาน เข้ารับฟังการบรรยายถึงองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา การทำธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของน้ำ เรียนรู้หลักการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เมื่อเราต้องการใช้ก็สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ และที่สำคัญสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง น้ำสกปรก โดยระบายน้ำให้ไหลซึมลงบ่อกักเก็บน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ขอขอบพระคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักความรู้ในการทำ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” จะนำไปปรับใช้ แก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ได้ ช่วยกันสร้างเครือข่าย ขยายผล ขับเคลื่อนความรู้ให้กับชุมชน ให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/