อบต.พุทธบาท จัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพจิตดีมีพลังในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565″ (หมู่ 13 บ้านลาดน้อย)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นางอาภรณ์ ธรรมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพจิตดีมีพลังในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ ศาลาการเปรียญวัดลาดน้อย หมู่ 13 บ้านลาดน้อยโดยมี นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ พนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการอบรม และมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อสม. ให้การต้อนรับ ดูแลอำนวยความสะดวก ซึ่งมี นางสิริพรรณ มากแก่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชนแดน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปมีสมาธิ สติ พลังจิตที่เข้มแข็ง รู้จักการดูแลสุขภาพกาย-ใจ ให้แข็งแรง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/