อบต.พุทธบาท จัดทำ โครงการ ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษากาย ประจำปีงบประมาณ 2565 (หมู่ที่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำ “โครงการ ธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษากาย” ณ ลานอเนกประสงค์หมู่ที่ 20 บ้านกกจั่น ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิต จากพระสงฆ์ วัดกกจั่น และได้รับเกียรติจาก นางสิริพรรณ มากแก่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชนแดน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน พื้นถิ่น หาง่ายภายในชุมชน สามารถปรุงเป็นยารักษาโรค ถอนพิษ และบำรุงร่างกาย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ได้มีความสนใจในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจ ร่างกาย พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักนำเอาสมุนไพรในชุมชนมาปรับใช้ในการรักษาโรคหรือบำรุงร่างกายต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์