อบต.พุทธบาท ลงพื้นร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๒๕๖๕

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวสุภาภรณ์ สุขประเสริฐ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่หมู่ 10 บ้านโป่งตะแบก ตำบลพุทธบาท เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและสำรวจข้อมูล ข้อเท็จจริง ครอบครัวของ นางสาวกฤษณา โภคา อายุ 17 ปี ซึ่งได้อาศัยอยู่กับคุณตาและ น้องสาว ส่วน นางสาวกฤษณา โภคา เป็นผู้มีความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม บางเวลามีอาการหงุดหงิด ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น โดยได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงาน จึงเข้าสอบถาม แนะนำแนวทางต่างๆให้กับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลทราบ ในการเยียวยาช่วยเหลือต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์