อบต.พุทธบาท จัดทำ”โครงการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2565″

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานเปิด “โครงการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2565” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาด้านหน้าสำนักงาน โครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายภายในหน่วยงาน (วันอังคาร-วันพุธ) สัปดาห์ละ 1-2 วัน ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้มีกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเวลา เป็นเหตุให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ ประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยต่างๆ ตามมา องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เห็นความสำคัญและมีความห่วงใยบุคลากร จึงได้จัดทำโครงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่นโรคหัวใจ, โรคระบบไหลเวียนโลหิต, เบาหวาน, และโรคอ้วน นอกจากนี้ การออกกำลังกายยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดได้ ทุกคนได้ออกกำลังกายร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แข็งแรงทั้งสุขภาพกาย และใจ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการออกกำลังกายภายในองค์กร บุคลากรภายในหน่วยงานได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่นโรคหัวใจ, โรคระบบไหลเวียนโลหิต, เบาหวาน, และโรคอ้วน นอกจากนี้ การออกกำลังกายยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ บุคลากรมีความตื่นตัวในการทำงาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานดีที่ขึ้นตามไปด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/