ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนังงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้ามไปยังทูลบาร์