องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ วัดหนองตาดหมู่ที่ 5

ข้ามไปยังทูลบาร์