ข้อมูลผู้บริหาร

นายสมเดช ธรรมมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 081-475-7813

นายฉ่ำ เมืองเดช

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 091-146-0910

นางสังวาล อินตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 087-209-0817

นายเสน่ห์ แก้วแกมทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 087-209-0817

นายมานัส เสนานุช

นายมานัส เสนานุช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
สายด่วน 081-475-7813

ข้ามไปยังทูลบาร์