รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนตำบลพุทธบาท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (7 วันอันตราย)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม จุดบริการประชาชนตำบลพุทธบาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2565) ซึ่งมีจุดแรก คือ ศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร และจุดที่ 2 หมู่ที่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการต้อนรับและอำนวยความสะดวก เป็นการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน การทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 สำหรับตำบลพุทธบาท ยังได้จัดให้จุดมีจุดตรวจบริการประชาชนภายในแต่ละหมู่บ้านด้วย เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเครื่องดื่มและหน้ากากอนามัยให้แต่ละจุดบริการ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายตั้งใจปฎิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทาง สัญจรด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2565 กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกวดขันปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและยังคงต้องเฝ้าระวังควบคู่กันไป คือ การรักษาปฏิบัติตามมาตรการเข้ม ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อดูแลอำนวยความสะดวก มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีความมั่นใจปลอดภัย ปลอดโรคจาก โควิด -19 ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลพุทธบาทด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์