อบต.พุทธบาท ร่วมกับ กลุ่มงานสาธารณสุขและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัดใหม่ ร่วมกับ นายสมโภชน์ พุทธวงศ์ ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย และการเผาไหม้ปฏิกูล เป็นเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ พบว่า มีกลิ่นจากขยะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จึงได้สำรวจและสอบถามเจ้าของกิจการร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลหรือแนวทางที่จะหาแก้ไขจัดการปัญหาเหตุรำคาญอย่างเป็นระบบร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์