อบต.พุทธบาท ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้นำรถบรรทุกน้้ำอุปโภคออกบริการแจกจ่ายใส่ภาชนะ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. และ หมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 25 บ้านเนินต้อง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำเติมใส่ภาชนะให้กับประชาชนแต่ละครัวเรือน ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาที่อบต.พุทธบาท ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพราะเข้าสู่ฤดูร้อนหลายพื้นที่แห้งแล้ง ส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้ อบต.พุทธบาท ตระหนักและห่วงใยจึงได้ดำเนินการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งไว้ตลอดเวลา ทั้งด้านรถยนต์บรรทุกน้ำ บุคลากร แหล่งน้ำและการเติมเต็มน้ำ ทุกอย่างต้องพร้อมบริการอย่างรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าร้อนนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/