อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอชนแดน และกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์ ของโรงฆ่าสัตว์วัชระพงษ์ เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสเดียวกันนี้ หน่วยงานที่ดำเนินการประเมิน ได้แนะนำ เน้นย้ำ ในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดต่างๆ การดูแลความสะอาด การปรับปรุงแก้ไขสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมใช้งานได้ดีตามหลักมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย ในกิจการโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งการดำเนินงานร่วมกันตรวจประเมินในครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมมือและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/