องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย ไฟไหม้ ไฟป่า ในช่วงหน้าร้อน

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน โปรดเฝ้าระมัดระวังอันตรายและดูแลตนเองจากภัยที่เกิดจากไฟ หรือ อัคคีภัย ในช่วงหน้าแล้ง ด้วยการงดการเผาหญ้า กิ่งใบไม้แห้งริมทาง การเผาฟางข้าว วัชพืช เผาต้นข้าวโพด ต้นอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อปัญหาหมอกควัน บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันก็ไม่ควรประมาท เช่น ไม่จุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้ วาล์วแก๊สหุงต้ม ควรดับและปิดให้สนิททุกครั้งหลังเสร็จภารกิจหรือเดินทางออกจากบ้าน สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ก็ควรดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง และทิ้งในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น หากประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องเผาขยะมูลฝอย ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง หญ้าแห้งควรเผาในที่โล่งแจ้ง ควรทำแนวกันไฟหรือเตรียมถังบรรจุน้ำไว้ใกล้ๆ หากไฟลุกลามจะได้ดับได้ทันที หากประชาชนประมาท เพลิงอาจลุกลามเป็นไฟป่า ขยายวงกว้าง ยากต่อการควบคุม สร้างความเดือดร้อนเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ควรปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งหลังจากการใช้งานไม่ควรเสียบปลั๊กไฟหลายอันบนเต้าเสียบเดียวกัน เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ภายในที่อยู่อาศัยหรือบ้านเรือน อาคารสถานที่ทำงานควรจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ก็จะเป็นดี อบต.พุทธบาท จึงประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชน ตระหนักเห็นความสำคัญและโปรดช่วยกันเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในหน้าร้อนอย่างเข้มงวด หากพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ หรือ ขอความช่วยเหลือเบื้องต้น สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-761559 ต่อ 23 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/