อบต.พุทธบาท ประชาสัมพันธ์เตือนภัยเฝ้าระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงหน้าแล้ง

ในช่วงหน้าร้อนของทุกปีมักจะมีสถิติการเกิดอัคคีภัยหรือเหตุเพลิงไหม้สูงกว่าช่วงอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ทั้ง 28 หมู่บ้าน โปรดตระหนักและช่วยกันเฝ้าระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ เช่น จุดไฟเผาป่า วัชพืช กิ่งไม้เศษใบไม้แห้งขยะมูลฝอยต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ขยายวงกว้างลุกลาม สร้างความเสียหายให้กับที่อยู่อาศัย บ้านเรือนของประชาชน พื้นที่การเกษตร ซึ่งต้นปีที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือในการออกดับเพลิงหลายพื้นที่ หลายหมู่บ้าน นอกจากนี้การจุดไฟเผาไหม้ยังก่อให้เกิดหมอกควัน บดบังทัศนวิสัยการมองเห็นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย ในส่วนของอาคารบ้านเรือน ขอให้ประชาชนตรวจสอบสายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ภายในและภายนอกของที่อยู่อาศัย รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเกิดจากสายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนทุกคนให้ช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้ในหน้าร้อนอย่างเข้มงวด หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท โทรศัพท์ 056-761559 ต่อ 23 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที
ข้ามไปยังทูลบาร์