องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบแผ่นกระเบื้อง วัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นำโดย นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำการส่งมอบแผ่นกระเบื้องให้กับ นายพนัส พันโสดา บ้านเลขที่ 18 หมู่ 11 บ้านถ้ำเขาเครือ ตำบลพุทธบาท ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย (เพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565) ซึ่งก่อนหน้านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ หลายภาคส่วน ได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปบางส่วนแล้ว ในการมอบแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสบอัคคีภัยได้ใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมบ้าน หรือ การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ทั้งร่วมเป็นขวัญกำลังใจในการบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์