อบต.พุทธบาท มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำเขาเครือ ตำบลพุทธบาท

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นำโดย นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย (เพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 คือ นายพนัส พันโสดา บ้านเลขที่ 18 หมู่ 11 บ้านถ้ำเขาเครือ ตำบลพุทธบาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมบ้าน หรือ การปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยฯในครั้งนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/