อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลและเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นำโดย นายเจษฏาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย พนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นหมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย เพื่อสำรวจติดตามข้อมูลของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐพึงจัดให้ วางแผนเตรียมความพร้อมในการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการกระทำผิดซ้ำเมื่อถูกปล่อยตัวออกมา เป็นการให้โอกาสกลับมาประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ อบต.พุทธบาท จึงทำการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม จัดเก็บข้อมูล สอดส่องดูแล สร้างหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ผู้พ้นโทษได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/