มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำเขาเครือ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน ของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำเขาเครือ ตำบลพุทธบาท โดยมี นายมานัส เสนานุช ปลัดอบต.พุทธบาท พร้อมด้วย นายประจักษ์ วงศ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถ้ำเขาเครือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 04.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำเขาเครือ ซึ่งเป็นบ้านของ นายพนัส พันโสดา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เข้าระงับเหตุควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่บ้านเสียหายวอดทั้งหลัง เพราะเป็นบ้านไม้เกือบทั้งหลัง มีหน่วยงาน ส่วนราชการหลายภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมสำรวจตรวจสอบความเสียหาย เบื้องต้นประมาณ 500,000 บาท นอกจากนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ ได้ทรงวางรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชริราลงกรณ มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) และได้มอบชุดยาสามัญประจำบ้านจากมูลนิธิ พอ.สว. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินและถุงยังชีพ ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และอีกหลายส่วนราชการ ที่ให้ความช่วยเหลือและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/