อบต.พุทธบาท ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning แม่น้ำลำคลองสะอาด

นายสมเดช  ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธารสภาฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.พุทธบาท และชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านห้วยงาช้าง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning แม่น้ำลำคลองสะอาด เพื่อทำความสะอาดลำคลอง ถางป่า

 

ข้ามไปยังทูลบาร์