อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นายสมเดช  ธรรมมา นายกอบต.พุทธบาท พร้อมด้วย นายมานัส  เสนานุช ปลัดอบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพุทธบาท

 

ข้ามไปยังทูลบาร์