อบต.พุทธบาท กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายสมเดช  ธรรมมา นายกอบต.พุทธบาท พร้อมด้วย นายมานัส  เสนานุช ปลัดอบต.พุทธบาท พนักงาน อบต. และ อถล.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

ข้ามไปยังทูลบาร์