อบต.พุทธบาท ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาท จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 24 ก.ค. 2564 เพื่อเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม รักษา ศีล 5 เพื่อเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน 

นายสมเดช  ธรรมมา นายกอบต.พุทธบาท และนายมานัส  เสนานุช ปลัดอบต.พุทธบาท ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาท จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา ในวันที่ 24 ก.ค. 2564 เพื่อเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม รักษา ศีล 5 เพื่อเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์