องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/