อบต.พุทธบาท ต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกอบต.และ นายกอบต.

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.ชัยยันต์ เบญจาทิกุล เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของอบต.พุทธบาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. เพื่อสอบถามข้อมูลการจัดการเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมให้คำแนะนำระเบียบการหาเสียงในรูปแบบต่างๆ การใช้สื่อทุกวิถีทางที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้ง นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 เช่น การวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง หรือ แม้แต่การทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์โควิด 19 รู้จักดูแลรักษาตนเองและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์