อบต.พุทธบาท ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 (COVID-19) แบบเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลพุทธบาท ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีห้วยตูม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการออกตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้กับประชาชน หมู่ 6 บ้านกกจั่น และ หมู่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ เป็นการระดมตรวจแบบเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชน 2 หมู่บ้าน ประมาณ 400 คน หลังพบผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้าน เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนออกทำงานต่างพื้นที่ จึงทำให้เกิดการติดเชื้อกันในครอบครัว ไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อได้ และเกรงว่าจะทำให้คนหมู่บ้านอาจติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ อบต.พุทธบาท และ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงเร่งลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเพื่อแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบการรักษาและป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกๆท่าน กับมาตรการการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้นและเคร่งครัดด้วยชุดตรวจที่มีความแม่นยำ สามารถนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์