ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต. โดยมี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.พุทธบาท ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ กิตยาธิคุณ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำในการดำเนินการเลือกตั้ง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของอบต.พุทธบาท โดยมี ดร.มานัส เสนานุช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.พุทธบาท ได้ให้การต้อนรับและรับฟังคำแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงสถานการณ์โควิด 19 ประชาชนอาจมีความวิตกกังวล ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง จึงต้องใช้สื่อทุกวิถีทางที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้ง โดยมีการเตรียมการเป็นอย่างดี เช่น การวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่าง หรือแม้แต่การทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์โควิด 19 รู้จักการป้องกันตนเองตามมาตรการ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่คลายความกังวลไปได้

ข้ามไปยังทูลบาร์