อบต.พุทธบาท มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสบความเดือดร้อนจากการกักตัวของโรคโควิด-19

นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. ได้เดินทางลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านกกจั่น หมู่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ เมื่อวันที่ 22 ตุลาตม 2564 เพื่อเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 30 ราย พร้อมนำถุงยังชีพมอบให้แก่ครอบครัวของผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิค 19 ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการกักตัวจากโรคโควิด-19 ตามมติ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกกักกัน หรือควบคุมไว้สังเกตอาการ เช่น ผู้เข้าข่ายติดเชื้อซึ่งได้รับการคัดกรองจากจังหวัด ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการ โดยผ่านมาตรการคัดกรองตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ต้องกักตัว 14 วัน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ จัดถุงยังชีพมอบให้แต่ละครัวเรือน ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำในการเอาใจใส่ ดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพื่อนบ้านด้วย ให้มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ ดูแลกันด้วยมิตรภาพอันอบอุ่นในยามทุกข์ยาก รับมือสู้และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมเพื่อเอาชนะต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้รอดไปด้วยกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/