อบต.พุทธบาท จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

เมื่อวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นำโดย ปลัดอบต.พุทธบาท ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.พุทธบาท พร้อมด้วย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รดน้ำพรวนดิน ดูแลตัดหญ้า ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีชาติ 2564 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนสู่ธรรมชาติ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม รณรงค์ให้ทุกคนร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ดูแลให้เติบโต ให้หน่วยงานมีความร่มรื่น ตลอดจนการบำรุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้ยั่งยืนต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์