ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากราชการ กรณีเกษียณอายุราชการ

กรณีเกษียณอายุราชการ

ข้ามไปยังทูลบาร์