กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอชนแดน ทำหมัน-ฉีดวัคซีน หมาแมวฟรี “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” พ.ศ.2564

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และ นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม”โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” เพื่อสานต่อพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอบต.พุทธบาท ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนำสัตว์เลี้ยง (สุนัข/แมว) มาเข้าร่วมใช้บริการภายในโครงการได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายรถ ศรีสุราช รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอชนแดน นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ คอยบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ผ่าตัดทำหมันให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ลดการเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า กระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ตระหนักเห็นความสำคัญและอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงช่วยกระตุ้นให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ได้ทราบถึงหน้าที่การรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์