นายอำเภอชนแดน ตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจและมอบรถเข็นของให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน กิ่งกาชาดอำเภอชนแดน ตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้บฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามอำเภอชนแดน พร้อมนำรถเข็นมามอบให้กับ โรงพยาบาลสนาม โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก หรือ มีจำนวนหลายชิ้น สามารถทำได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังช่วยรักษาสุขภาพของผู้ใช้งานได้ด้วย อำเภอชนแดนร่วมด้วยหลายๆภาคส่วน จึงได้นำรถเข็นของ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอชนแดน ซึ่งเป็นสถานที่ติดตามดูแล บำบัดรักษา ฟื้นฟู สุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยใกล้หาย จากกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/