อบต.พุทธบาท ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ประจำปี 2563-2564

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (ทำดีเพื่อแผ่นดิน) ดำเนินการต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ประจำปี 2563-2564 โดยมีนายวิโรจน์ บูรณตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ประธานคณะจัดทำข้อมูลประกอบการขยายผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
และเป็นแนวทาง ข้อแนะนำให้ผู้บริหารนำไปขยายผลสู่พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายต่อไป
ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/