อบต.พุทธบาท ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน ปูพรมฉีดวัคซีนลดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 2564

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน ลงพื้นที่หมู่ 13 บ้านลาดน้อย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประสานให้อาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนได้ทราบและเตรียมจับสัตว์เลี้ยงไว้ ทั้งนี้ เพื่อทำการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งภายในหมู่ที่ 13 มีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีน มีจำนวนกว่า 400 ตัว เป็นการปูพรมฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัว เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมวมายังคน เสริมสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้องต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์