กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หรือโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ 2564

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อสม. และจิตอาสา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลัด ป้องกันโรคไข้เลือดออก หรือโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านของตำบลพุทธบาท ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก เพราะจำนวนของยุงลายเกิดได้ในทุกฤดู ซึ่งจะพบมากในช่วงของฤดูฝน หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ จึงต้องจัดกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในพื้นที่ เช่น ชุมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ฯลฯ เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในแหล่งที่อยู่อาศัยของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัดวงจรการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ยุงลายตัวแก่ พาหะที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ โดยร่วมมือและช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 3 ก 3 เก็บ และ 5 ป. 1 ข. อย่างเคร่งครัดต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/