อบต.พุทธบาท ร่วมกับ พมจ.เพชรบูรณ์ มอบเงินสงเคราะห์ สิ่งของเครื่องใช้ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 17 บ้านห้วยตูมใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นอกจากนี้ กองสวัสดิการและสังคม ยังเข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาญาติของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาความยากจนภายในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม และยังเป็นการสำรวจข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีความห่วงใยต่อผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลพุทธบาท ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข จึงได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล สอบถามความต้องการของผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของประชาชน และประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/