รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามชนแดน ให้กำลังใจผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นายสมโภชน์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติน้ำลัด ได้มีโอกาสต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่คณะทำงาน ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอชนแดน (โรงเรียนบ้านหนองตาด) หมู่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท ทั้งในส่วนของศูนย์อำนวยการ และศูนย์ปฏิบัติการ พร้อมพูดคุย ชื่นชม ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนทีมงานบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการดูแลอำนวยความสะดวก เสียสละ อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ร่วมแรงร่วมใจกันเฝ้าระวัง ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นอย่างดี จนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีกำลังใจที่ดี หายป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้จัดการและทีมงานของโรงพยาบาลสนามอำเภอชนแดน หมั่นประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด การตรวจคัดกรอง ไม่ปกปิดข้อมูล การดูแลรักษาตัวเอง การเคลื่อนย้าย เดินทางเข้าพื้นที่ของผู้สัมผัสเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของประชาชนเอง

ข้ามไปยังทูลบาร์