องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดตั้งศูนย์พักฟื้นภายในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำและเตรียมความพร้อมสถานที่พักฟื้น สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (หลังผ่านการรักษาจากรพ.สนามหรือประสบปัญหาเรื่องสถานที่กักตัว) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกมาพักอาศัยที่ศูนย์พักฟื้นแห่งนี้ เพราะยังต้องระมัดระวังไม่ต้องการแพร่เชื้อให้คนที่บ้านหรือในครอบครัว อบต.พุทธบาท จึงเร่งดำเนินการเตรียมโรงนอน มุ้ง ที่นอน อุปกรณ์ที่จำเป็น สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สถานที่ที่เหมาะสม ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ทันที และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติน้ำลัด หมู่ 3 ตำบลพุทธบาท ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักฟื้นของตำบล เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่พักฟื้นจากอาการป่วยและช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้แพร่ระบาด ลุกลามขยายเป็นวงกว้างต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์