องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เร่งจัดทำศูนย์กักตัวท้องที่ (Local Quarantine) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันอังคาร ที่​ 10 สิงหาคม ​2564​ เวลา​ 13.30​ น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง อสม. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการจัดสถานที่ เตรียมโรงนอน ห้องสุขา ติดป้าย อุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวกต่างๆ และช่วยกันทำความสะอาด เพื่อใช้เป็นที่สถานที่กักตัวท้องที่ (Local Quarantine) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท​ ในการช่วยเหลือ รองรับประชาชนที่เดินทางข้ามพื้นที่เข้ามา หรือได้รับผลกระทบ เฝ้าสังเกตอาการ หรือใช้เป็นที่กักตัวกลุ่ม​เสี่ยง​ COVID​-19​ ระดับตำบล​ ณ​ โรงเรียน​บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 13 โดยจัดเตรียมให้เป็นที่กักตัวหรือกักกันผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ตามระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต จึงดำเนินการตามแนวทางป้องกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/